Nieuws

Op 23 oktober 2018 is eindelijk de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’) in werking getreden. Met de Wbb is de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) geïmplementeerd. De bescherming van uw bedrijfsgeheimen was in Nederland nog niet geregeld in specifieke regelgeving. Met de Wbb wordt nogmaals bevestigd dat u altijd passende maartegelen......

UBO-register De Europese Commissie heeft op 5 juli 2016 een richtlijnvoorstel gepresenteerd dat tot doel heeft de anti-witwasrichtlijn te wijzigen. Hiermee zijn de EU-lidstaten verplicht een centraal register in te stellen dat informatie over de eigenaren van rechtspersonen en ondernemingen (UBO’s van vennootschappen en andere......